PRIVATUMO PRANEŠIMAS

  1. UAB „BPC Travel“, siekdama esamiems ir potencialiems klientams pateikti geriausius turimus kelionių pasiūlymus bei kitą aktualią su kelionėmis susijusią informaciją, renka ir tvarko bpctravel.lt interneto svetainėje naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų asmens duomenis.
  2. Tvarkomi asmens duomenys. Naujienlaiškių siuntimui BPC Travel renka ir tvarko tik naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elektroninio pašto adresus.
  3. Duomenų tvarkymo tikslas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateiktas elektroninio pašto adresas naudojamas naujienlaiškiams (informacijai apie BPC Travel turimus geriausius kelionių pasiūlymus, kitą aktualią su kelionėmis susijusią informaciją) siųsti. BPC Travel taip pat gali rinki statistinius duomenis apie naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elgesį, pavyzdžiui, ar buvo atidarytas elektroninis laiškas su naujienlaiškiu, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokiu įrenginiu naudotasi ir kokios jo techninės savybės. BPC Travel tai daro sekdama registruojamą informaciją apie naujienlaiškių prenumeratorių prieigą prie BPC Travel svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei tam buvo gautas sutikimas).
  4. Duomenų tvarkymo pagrindas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
  5. Duomenų perdavimas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateikti asmens duomenys gali būti perduodami kitoms grupės įmonėms; BPC Travel pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų asmens duomenų konfidencialumą; tretiesiems asmenims, jei tai daryti BPC Travel privalėtų pagal galiojančius teisės aktus; tretiesiems asmenims, jei BPC Travel būtų parduodama, reorganizuojama ar restruktūrizuojama, kurie įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti. Visais kitais atvejais BPC Travel įsipareigoja užtikrinti surinktų asmens duomenų konfidencialumą ir visišką slaptumą. Jei asmens duomenys būtų perduodami kitiems asmenims, institucijoms ar organizacijoms, BPC Travel įsipareigoja užtikrinti, kad duomenų gavėjai sutiko užtikrini ne žemesnį saugumo lygį nei reikalaujama užtikrinti pačiam BPC Travel, taip pat, kad asmens duomenys bus naudojami griežtai pagal BPC Travel pateiktus nurodymus.
  6. Teisės. Visi naujienlaiškių prenumeratoriai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslu, taip pat bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti, patikslinti ar ištrinti tvarkomus jų asmens duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat visas kitas duomenų subjektų teises, įtvirtintas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  7. Duomenų tvarkymo terminas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus po to, kai buvo atšauktas sutikimas, nustota siųsti naujienlaiškiai ar pasinaudota duomenų subjekto teise būti pamirštam (ištrinti asmens duomenis).
  8. Atsisakymas. Naujienlaiškius užsiprenumeravę asmenys gali bet kada atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių, paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią „ATSISAKYTI“ nuorodą arba informuodami apie tai BPC Travel elektroniniu paštu info@bpctravel.lt .
  9. Duomenų valdytojas. UAB „BPC Travel“, juridinio asmens kodas 300139120, adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel. nr. 8-5-210 2737, elektroninis paštas info@bpctravel.lt.